นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดูหน้าที่ 1 2 3

VTR แนะนำโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

เตรียมรับการประเมินภายนอก รอบ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377