นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดูหน้าที่ 1 2 3

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ประจำปีการศึกษา 2561

การแสดงงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2561

การติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก สพฐ.

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377