นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดูหน้าที่ 1 2 3

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

งานกีฬาภายใน ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377