นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมติดอับดับ TOP10 ภาคเรียนที่ 1/2562 (Download)

>>ดาวน์โหลดไฟล์รูปนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมติดอันดับ TOP10 ภาคเรีนยที่ 2/2561 (Download)

>>ดาวน์โหลดไฟล์รูปนักเรียน

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377