นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ | ชิ้นงานนักเรียน หน้า 1 2

วิชา ชีววิทยา ครูผู้สอน ครูทิวาวรรณ กองแก้ว


 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377