นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ | ชิ้นงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ระดับสูงสุด 1 รางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

นักเรียน

ปีการศึกษา 2561

- เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้น ม.1-ม.3  ระดับประเทศ
- เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นม. 4 – 6 ระดับประเทศ
- เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นม. 4 – 6 ระดับประเทศ
- เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
ระดับชั้นม. 4 – 6 ระดับประเทศ

 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

     


 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377