ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด Download
1 ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2561


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377