ลำดับ ภาพกิจกรรม Download
1 ภาพรับเกียรติบัตรTOP10
2 ภาพทำเนียบนักเรียนTOP10 ม.1 (ภาคเรียนที่ 2/2561)
3 ภาพทำนียบนักเรียนTOP10 ม.2 (ภาคเรียนที่ 2/2561)
4 ภาพทำเนียบนักเรียนTOP10 ม.3 (ภาคเรียนที่ 2/2561)
5 ภาพทำเนียบนักเรียนTOP10 ม.4 (ภาคเรียนที่ 2/2561)
6 ภาพทำเนียบนักเรียนTOP10 ม.5 (ภาคเรียนที่ 2/2561)
7 ภาพทำเนียบนักเรียน TOP10 ม.1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
8 ภาพทำเนียบนักเรียน TOP10 ม.2 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
9 ภาพทำเนียบนักเรียน TOP10 ม.3 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
10 ภาพทำเนียบนักเรียน TOP10 ม.4 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
11 ภาพทำเนียบนักเรียน TOP10 ม.5 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
12 ภาพทำเนียบนักเรียน TOP10 ม.6 (ภาคเรียนที่ 1/2562)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377