ลำดับ ภาพกิจกรรม Download
1 ภาพร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
2 ภาพกิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562
3 ภาพการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562
4 ภาพรับเกียรติบัตรของนักเรียนที่มีผลการเรียนติดอันดับ TOP10
5 ภาพโครงการชุมชนสัมพันธ์ปีการศึกษา 2561
6 ภาพ รด. จิตอาสา
7 ภาพกิจกรรม PLC ปีการศึกษา 2561
8 ภาพรับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377