นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานดีเด่น

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ระดับสูงสุด 1 รางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหาร

รางวัลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)

ครู

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ระดับชั้น ม. 1 - ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4- ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ


 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377