กลับก่อนหน้า

ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด Download
1 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ม.3 (ครูวลัยรัตน์ แนวบุตร)
2 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ม.6 (ครูวลัยรัตน์ แนวบุตร)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377