นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2561

 

 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377