วันเปิดภาคเรียนที่ 1/59
ลดเวลาเรียน- เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ณ สพม 20